มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
1. เจ้าหน้าที่โครงการ 2 ตำแหน่ง
 • จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • หากจบสาขา สังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สาธารณสุข จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารจัดการและบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์กล้าแสดงออก
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่หลากหลาย
 • รายได้พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สามารถสมัครได้โดยส่งรายละเอียดดังนี้
 1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว/ครอบครัว
 2. ข้อมูลด้านการศึกษา
 3. ประสบการณ์ด้านการทำงาน(ถ้ามี)
 4. ความสามารถพิเศษ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ภาพ
ส่งไปที่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(โปรดวงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณวัลภา แก้วศรี โทร.0-2278-1828-9
หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
หากส่งก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อน
ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Shares:
QR Code :
QR Code