มูลนิธิต้านบุหรี่ค้านจัดงานเอ็กซ์โปยาสูบ

เล็งขึ้นราคาใบอนุญาตลดปริมาณคนสูบ

 

มูลนิธิต้านบุหรี่ค้านจัดงานเอ็กซ์โปยาสูบ

          มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชนยาสูบข้ามชาติต้านจัดงานเอ็กซ์โปยาสูบในไทย พร้อมจี้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามกติกาองค์การอนามัยโลก ห้ามสนับสนุนทุกรูปแบบ เผยเตรียมเสนอกม.ซองบุหรี่มาตรฐาน ไม่มีโลโก้สี ใช้ได้เพียงสีขาว-ดำ เพื่อลดแรงจูงในสูบรวมทั้งขึ้นราคาใบอนุญาตขายบุหรี่ และขึ้นภาษียาเส้น ลดการเข้าถึงบุหรี่ให้น้อยลง

 

          ศ.นพ.ประกิตวาทีสาธกกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทบุหรี่ได้มีความพยายามที่จะขยายปริมาณผู้สูบให้มากขึ้นโดยล่าสุดได้มีการเตรียมจัดงาน”TABINFO ASIA 2009″ ในประเทศไทยที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมในแวดวงอุตสาหกรรมยาสูบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดโดยการจัดงานในครั้งนี้ มีสโลแกนว่า”If you win Thailand, you win the world” ซึ่งถือได้ว่าเป็นการท้าทายเชิงสัญลักษณ์ว่า”ถ้าคุณขายบุหรี่ในประเทศไทยได้ คุณก็สามารถขายบุหรี่ที่ใหนก็ได้ในโลก” เพราะประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ก้าวหน้ากว่าหลายๆ ประเทศ และนานาชาติให้การยอมรับสูง

 

          นอกจากนี้ ไทยยังเป็น 1 ใน 194 ประเทศทั่วโลก ที่ลงนามในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ(FCTC) ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีมาตรา 5.3 ว่าด้วยการคุ้มครองนโยบายสาธารณะจากอิทธิพลของธุรกิจยาสูบ ซึ่งได้เน้นว่าไม่ให้หน่วยงานรัฐยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ของธุรกิจยาสูบ ดังนั้นทางมูลนิธิฯจึงได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบอันเกิดขึ้นจากการจัดงาน “TABINFO ASIA 2009″ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการควบคุมยาสูบของไทยและสนับสนุนเจตนารมย์ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าเราคัดค้านการที่อุตสาหกรรมบุหรี่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการวางแผนส่งเสริมและขยายตลาดบุหรี่จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลไม่สนับสนุนและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดงานเอ็กซ์โปยาสูบในครั้งนี้นอกจากนี้ขอให้รัฐยึดตามแนวทางปฏิบัติ มาตรา 5.3 ห้ามหน่วยงานของรัฐร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทบุหรี่และห้ามหน่วยงานรัฐรับความช่วยเหลือทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่ ซึ่งรวมไปถึงการห้ามสนับสนุนกิจกรรมในโครงการเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่

 

          ในส่วนของแผนการดำเนินงานเพื่อลดการสูบบุหรี่ในไทยนั้น จะเสนอให้รัฐขึ้นราคาใบอนุญาตขายบุหรี่ในจุดขายปลีก เพื่อให้เข้า

 

          ถึงบุหรี่ยากขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 6 แสนแห่ง รวมทั้งจะเสนอให้ออกกฎหมายซองบุหรี่มาตรฐานเป็นซองบุหรี่ที่มีเพียงสีขาว-ดำ เล่นโลโก้สีไม่ได้ และตัวอักษรระบุตราสินค้าต้องเป็นแบบเดียวกัน เพราะผล

 

          วิจัยระบุว่าโลโก้มีผลด้านโฆษณามากที่สุด ซึ่งขณะนี้มีประเทศอังกฤษ แคนนาดาและออสเตรเลียใช้ระบบนี้ รวมทั้งอาจจะขยายพื้นที่รูปภาพพิษภัยบุหรี่ให้มากขึ้นเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนลดการสูบบุหรี่

 

          สำหรับสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย ในขณะนี้มีผู้สูบประมาณ 10 ล้านคน มีค่าใช้จ่าย 649 บาทต่อเดือน ซึ่งในจำนวนนี้ผู้สูบจบระดับป.4 สูงถึง 6 ล้านคน ชี้ให้เห็นว่าผู้ติดบุหรี่ส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่มากส่วนยอดขายในปี 2551 มีจำนวน 1.8 พันล้านซอง และในปี 52 มียอดขาย 1.7 พันล้านซองนอกจากนี้จะเสนอให้แก้กฎหมายขึ้นภาษียาเส้นเนื่องจากการที่บุหรี่มีราคาแพงขึ้นทำให้มีผู้สูบจำนวนมากหันไปสูบยาเส้นแทน แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถขึ้นภาษีได้เพราะติดกฎหมายที่ยกเว้นไม่เก็บภาษีบุหรี่พื้นเมือง ซึ่งยาเส้นรวมอยู่ในกลุ่มนี้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา  

 

 

 

 

 

Update: 30-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code