มุสลิมะฮฺ ต้นแบบป้องกันปัญหาสุขภาวะ

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


มุสลิมะฮฺ ต้นแบบป้องกันปัญหาสุขภาวะ thaihealth


สสม.จัดอบรมโครงการมุสลิมะฮฺต้นแบบ ในการดูแลป้องกันปัญหาด้านสุขภาวะในด้านต่างๆ


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง กรุงเทพฯ สสม.จัดอบรมโครงการมุสลิมะฮฺต้นแบบ รอบที่ 2 โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจากภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ รวม 33 คน ทั้งนี้ ในการอบรมในครั้งนี้ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ได้รับเกียรติจากดาโต๊ะนาซีเราะห์ ฮุสเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องบทบาทของมุสลิมะฮฺในการพัฒนาสังคม


การอบรมมุสลิมะฮฺต้นแบบ มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในบทบาทของสตรีในการดูแลป้องกันปัญหาด้านสุขภาวะในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาจากการสูบบุหรี่ในครัวเรือน การไม่ค่อยออกกำลังกาย ปัญหาครอบครัว ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาวะในชุมชน รวมทั้งสร้างกิจกรรมเลิกบุหรี่บ้านละคน เป็นต้น


ก่อนหน้านั้น สสม. ได้จัดอบรมโครงการมุสลิมะฮฺต้นแบบ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเบดบายครูส นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 36 คน ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ

Shares:
QR Code :
QR Code