มุกดาหาร จัดใหญ่แข่งเรือยาวปลอดเหล้า-เบียร์

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา กับงานแข่งประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า – เบียร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลบางทรายใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกในการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์

นายชูเกียรติ แสงจันทร์คุ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลทรายใหญ่ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กำหนดจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันเสาร์ที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ณ ริมเขื่อน ใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหารสะหวันนะเขต และเป็นสนามแรก ของการแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำโขง

มุกดาหาร จัดใหญ่แข่งเรือยาวปลอดเหล้า-เบียร์ มุกดาหาร จัดใหญ่แข่งเรือยาวปลอดเหล้า-เบียร์

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงการฟ้อนรำของเยาวชนในพื้นที่ มีการแสดงลมบิน พร้อมทั้งการรณรงค์จากเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กๆ และเกมส์ต่างๆ มากมายมาย รวมถึงแจกฟรีน้ำดื่มทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น นำโดย นายจำเนียร ก้อนด้วง พร้อมทั้ง อพปร. เดินสำรวจและขอความร่วมมือจากร้านค้ากว่าสองร้อยร้านค้าที่มีในงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีร้านใดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานเลย

ซึ่งในงานครั้งนี้มีการทำแบบสอบถามความคิดเห็น สุ่มสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนกว่าห้าร้อยคน ซึ่งได้ผลการสำรวจ บางทรายใหญ่โพลส์ ดังนี้ ผู้ที่เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือตำบลบางทรายใหญ่ ปลอดเหล้า-เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 94.06  เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือครั้งต่อไปควรจะจัดแบบปลอดเหล้า คิดเป็นร้อยละ 96.69 เห็นด้วยขยายผลการรณรงค์ไปยังเทศกาล/และงานบุญประเพณีอื่นๆ ด้วย ร้อยละ 94.02 เห็นด้วยกับการจัดงานต่างๆ ควรงดรับสปอนเซอร์จากธุรกิจเหล้าเบียร์ ร้อยละ 92.81  ผลการสำรวจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีครั้งต่อ ๆ ของตำบลบางทรายใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จะยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งเป็นงานแข่งเรือปลอดเหล้าต้นแบบอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code