‘มือเท้าปาก’ ระบาดศูนย์เด็ก

           กรมควบคุมโรค สั่ง สสจ.ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง "โรคมือ เท้า ปาก" เน้นศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เผย มิ.ย.-ส.ค. ระบาดหนัก คาดปีนี้ผู้ป่วยพุ่ง 30,000 ราย 


/data/content/24291/cms/e_bceikmosxz39.jpg


          นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น เป็นห่วงว่าโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) ซึ่งพบได้ตลอดปี จะระบาด ช่วงนี้เริ่มเปิดเทอม เด็กจะอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำ จากการติดตามประเมินสถานการณ์ในรอบ 10 ปี ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 2556 พบผู้ป่วยสูงถึง 45,961 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 0 – 4 ปี ในศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ในปี 2557 จะพบผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 26,000 – 39,000 ราย และจะพบผู้ป่วยมากขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และพบผู้ป่วยมากในช่วงที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม ซึ่งเข้าสู่ฤดูหนาว จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยาในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 11 พฤษภาคม พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว 11,795 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยพบมากที่สุดเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ปี คิดเป็น 3 ใน 4 ของผู้ป่วยทั้งหมด


          นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคติดตามเฝ้าระวังโรคนี้อย่างใกล้ชิด และกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกแห่ง ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ดูแลศูนย์เด็กเล็กซึ่งมีประมาณ 20,000 แห่ง และประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูแลโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันควบคุมโรคตามที่กำหนด และให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ครู ครูพี่เลี้ยง ครูอนามัยโรงเรียน ตั้งแต่ช่วงเปิดเทอม โดยในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ขอให้ทุกพื้นที่เข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ


         "เน้นให้ครูตรวจคัดกรองเด็กทุกคน ทุกวัน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติ ตามผู้ปกครองไปรับเด็กเพื่อนำรักษาที่โรงพยาบาล และให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนจนกว่าจะหาย นอกจากนี้ ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ความสำคัญในการรักษาเด็กเล็กที่มีอาการป่วยโรคดังกล่าวตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา" นพ.ณรงค์ กล่าว 


          ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบในลำไส้หลายชนิด เรียกว่า เอนเทอโรไวรัส (enterovirus) ที่พบบ่อยคือ เชื้อคอกแซกกี เอ 16 (coxsackie A 16) โดยเชื้อไวรัสเข้าไปทางปาก จากการที่มือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วย และอุจจาระของผู้ป่วย ผู้ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ มีผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 7-10 วัน มีเพียง 1 ใน 10,000 ราย ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ และว่าโรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน หากป่วยแพทย์จะรักษาตามอาการ


 


 


         ที่มา: มติชนอนไลน์


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code