มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าปีที่แล้ว 3.3 เท่า

 

กรมควบคุมโรค ชี้ปีนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าปีที่แล้ว 3.3 เท่า คาดว่าจะมีนักเรียนป่วยมากกว่าทุกปี จึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดและมือเท้าปาก ซึ่งจะมีช่วงระบาดพร้อมๆ กันในหน้าฝน

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยเด็กนักเรียน เนื่องจากพยากรณ์โรคของกรมควบคุมโรคชี้ให้เห็นว่า เปิดเทอมเด็กนักเรียนจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ไข้หวัด และโรคมือเท้าปากกันมาก จึงได้สั่งการให้กรมควบคุมโรค ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดเทอม เพื่อลดจำนวนเด็กป่วยด้วยโรคดังกล่าวให้ได้ และจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2556 พบผู้ป่วย 26,067 ราย เสียชีวิต 33 ราย อัตราป่วย 40.68 ต่อแสนประชากร ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ป่วย 7,815 ราย เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วย 12.23 ต่อแสนประชากร ทำให้เห็นว่าปีนี้มีผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว 3.3 เท่า จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรคไข้เลือดออกเป็นพิเศษ

ด้าน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการลดจำนวนเด็กนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มาเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำคู่มือนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนร่วมกัน  สำหรับปีนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินงานเชิงรุกร่วมกันคือ การเตรียมโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด และโรคมือเท้าปาก ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดเทอม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติกรมควบคุมโรคร่วมบรรยายให้ความรู้  เรื่อง เปิดเทอมใหม่เด็กไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อ แก่ผู้บริหารการศึกษาในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

“การเตรียมโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด และโรคมือเท้าปาก ควรทำแต่เนิ่นๆ เป็นการเตรียมพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม และควรทำให้ต่อเนื่องในระหว่างเปิดภาคเรียน เนื่องจากมีข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา พบว่า โรคดังกล่าวจะระบาดสูงสูดใน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม และมักพบมากที่สุดในเด็กวัยเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา หากไม่เตรียมการล่วงหน้าเด็กนักเรียนจะถูกยุงกัดและป่วยเป็นไข้เลือดออก ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 1422” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในที่สุด

 

Shares:
QR Code :
QR Code