มิจฉาชีพระบาด เรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง เตือนผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการแจ้งเตือนตัดไฟฟ้าพร้อมรับฝากเงินไปชำระค่าไฟฟ้า

นางศิริวรรณ กิติคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการแจ้งเตือนตัดไฟฟ้าบ้านที่มียอดค้างชำระค่าไฟฟ้าโดยแจ้งกับเจ้าของบ้านว่า หากฝากเงินไปชำระในวันนี้จะไม่ถูกตัดไฟฟ้าและจะออกใบเสร็จรับเงินให้ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าว จะแต่งกายด้วยชุดสีดำ สวมหมวกผ้าและหมวกนิรภัย ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะดำเนินการหลังจากวันที่ตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงส่งใบเตือนแจ้งตัดไฟฟ้า 1 วัน ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลงเชื่อได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกล่าวต่อไปว่า การไฟฟ้านครหลวงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นตัวแทนในการส่งใบแจ้งชำระค่าไฟฟ้าและการส่งใบแจ้งเตือนตัดไฟฟ้า โดยมีระเบียบห้ามตัวแทนดังกล่าวรับเงินค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กฟน. แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขต หรือชำระค่าไฟฟ้าผ่านบริการอื่นๆ เช่น บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile banking) การหักบัญชีธนาคาร การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านตู้ atm หรือช่องทางอื่นๆ

โดยการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบริการต่างๆ บิลเรียกเก็บต้องไม่เกินกำหนดวันชำระเงินที่ระบุไว้ หากพ้นกำหนดแล้ว จะต้องชำระเงินที่การไฟฟ้านครหลวงเขตเท่านั้น หากมีบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือเป็นตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าหรือรับชำระเงินค่าไฟฟ้า สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code