มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)


ภาพประกอบจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)


มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ thaihealth


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยการทำงานในระดับรากหญ้า ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อที่จะคิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย


ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 มูลนิธิฯ จึงร่วมกับ Paint Bar จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อระดมเงินบริจาคกับกิจกรรม ‘มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ’  โดยในงานมีวิทยากรสอนวาดภาพสีน้ำบนผืนผ้าใบ พร้อมมอบความสุขให้เด็กๆ โดยเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างนิยามดีๆ ให้ภาพของคุณ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากกิจกรรม 1) ภาพวาดสีน้ำฝีมือของท่าน 2) ใบกำกับลดหย่อนภาษี และ 3) ความอบอุ่นหัวใจที่ได้ช่วยเหลือน้องๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้


ผู้ไม่สะดวกร่วมกิจกรรม สามารถร่วมบริจาคผ่านการโอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ [email protected] (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ คุณกมลรัตน์ 02-433-6292

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ