มาร่วมทำแบบสอบถาม เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน‼️ ครั้งที่ 4

ไปกินชาบูได้แล้ว แต่ยังวางใจโควิด-19 ไม่ได้นะ!!
มาร่วมตอบคำถามเพียง 3 นาที เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
เพียงคลิก https://bit.ly/3bfjd9w
เพื่อร่วมแบบสอบถาม เรื่อง
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ‼️ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563)‼️
ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ

ไปกินชาบูได้แล้ว แต่ยังวางใจโควิด-19 ไม่ได้นะ!!

มาร่วมตอบคำถามเพียง 3 นาที เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

เพียงคลิก https://bit.ly/3bfjd9w

เพื่อร่วมแบบสอบถาม เรื่อง

“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ‼️ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563)‼️

ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ

Shares:
QR Code :
QR Code