5 ข้อ มารยาททางอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้

ที่มา : หนังสือรู้เท่าทันข่าว สสย.

แฟ้มภาพ

                    ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรได้เรียนรู้มารยาททางอินเทอร์เน็ต เพราะทุกคนควรมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารในโลกไซเบอร์ที่มีความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี โดยเฉพาะเด็ก ๆ ควรได้รับการสอนมารยาททางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เล็ก 

  1. ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา
  2. โพสต์แต่ข้อความที่ดีและเป็นจริง
  3. คิดก่อนจะคลิกทุกครั้ง
  4. รักษาข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนและผู้ใช้งานอื่น
  5. หลักเลี่ยงการโต้ตอบ โดยใช้อารมณ์บนโลกไซเบอร์
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ