มาตราการสิทธิบัตรทอง‘รพ.บ้านแพ้ว’ผลตอบรับดีเยี่ยม

จากข้อมูลผู้เข้ารับบริการรักษา รพ.บ้านพ้ว ในรอบ 5 ปีมานี้ มีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ขอย้ายสิทธิมาใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2550 มีผู้ขึ้นทะเบียน 74,000 คน เพิ่มเป็น 85,000 คน ในปี 2555 หรือเพิ่มกว่า 10,000 ราย ในรอบ 5 ปี รายได้สูงกว่ารายจ่าย โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากบัตรทองและกลุ่มข้าราชการบำนาญ นับเป็นผลสำเร็จเกินคาดของกระทรวงสาธาณสุข(สธ.)

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลกำกับของรัฐ ขนาด 300 เตียง มีบุคลากร 974 คน บริหารจัดการอย่างอิสระ ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ร่วมบริหารด้วย สามารถตอบสนองนโยบายที่สำคัญๆ ของรัฐบาลได้ชัดเจนและประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม จากการรับฟังผลการดำเนินงาน พบว่า มีความคืบหน้าไปมากเกินความคาดหวังของ สธ. ทั้งเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  ระบบห้องตรวจชันสูตรที่รายงานผลผ่านคอมพิวเตอร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เช่น บริการรักษาโรคตาต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม การบริการเคลื่อนที่ ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาสูงมาก สะท้อนได้จากยอดบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,900 รายต่อวัน และที่ชัดเจนไปกว่านั้นในรอบ 5 ปีมานี้ มีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ขอย้ายสิทธิมาใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2550 มีผู้ขึ้นทะเบียน 74,000 คน เพิ่มเป็น 85,000 คน ในปี 2555 หรือเพิ่มกว่า 10,000 ราย ในรอบ 5 ปี รายได้สูงกว่ารายจ่าย โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากบัตรทองและกลุ่มข้าราชการบำนาญ

ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพิ่มบริการในชุมชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพบริการอันดับ 1 และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยิ่งยืน ขณะเดียวกัน รมว.สาธารณสุข มีนโยบายปฏิรูปการบริหารของ สธ.ให้สามารถจัดบริการดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดเป็นเขตบริการ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างโรงพยาบาลรัฐต่อรัฐหรือรัฐกับเอกชน ไม่เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันเอง ซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการเป็นเมดดิคัลฮับของประเทศไทยที่ไม่กระทบบริการคนไทย

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ