มากกว่านวัตกรรม คือการสร้างนวัตกร

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก  การนำเสนอผลงานรอบตัดสิน และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “ThaiHealth Inno Awards” ครั้งที่ 3


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ


มากกว่านวัตกรรม คือการสร้างนวัตกร thaihealth


เพราะโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อทั่วโลกต้องเผชิญเภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลให้การดูแลรักษาสุขภาพเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น


ภารกิจป้องกัน ก่อนรักษา เป็นสิ่งที่ สสส. มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาโดยตลอด เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี และนี่จึงเป็นที่มาของโครงการการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “ThaiHealth Inno Awards” ซึ่งปี้นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ว่า “สร้าง นำ ซ่อม เพื่อตอบโจทย์แนวคิด ชีวิตดีเริ่มที่เรา”


โดยโครงการการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “ThaiHealth Inno Awards” ครั้งที่ 3 นี้ สสส. เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเข้าร่วมประกวด ตามแนวคิด “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน หรือช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในหัวข้อ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่, ลดอุบัติเหตุทางถนน, เพิ่มการบริโภคผักผลไม้และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ, เพิ่มกิจกรรมทางกายหรือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง, การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


หัวใจสำคัญของการประกวดนั้นไม่เพียงแต่สร้างนวัตกรรมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างนวัตกรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอีกด้วย คำกล่าวของ ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.


มากกว่านวัตกรรม คือการสร้างนวัตกร thaihealth


“มากกว่าการประกวด คือ การสร้างสรรค์นวัตกรคุณภาพ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพออกสู่สังคม การแก้ไขปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่ทำมายาวนาน เมื่อมีปัญหาสุขภาพใหม่ๆ เกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยหนุนเสริม โจทย์ของปีนี้มีความพิเศษ คือ ทุกผลงานที่เข้ารอบ สสส. พยายามที่จะผลักดันและขยายผลงานให้มากที่สุด ทั้งการส่งเสริมให้นำไปต่อยอดเอง และหยิบไอเดียไปพัฒนาต่อเป็นโมเดลการแก้ปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ต่อไป


ความตั้งใจของ สสส. ไม่อยากให้ทุกผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพหยุดแค่การประกวดในเวทีนี้ และอยากให้นำไปต่อยอด พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เพราะ สสส. เราเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ” ดร.ณัฐพันธ์ กล่าว


มากกว่านวัตกรรม คือการสร้างนวัตกร thaihealth


ไม่เพียงแต่การสร้างผลงานนวัตกรรมจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่การประกวดโครงการ ThaiHealth Inno Awards ครั้งนี้ได้ให้อะไรมากกว่าการประกวดเพื่อชิงรางวัล มาฟังความรู้สึกของน้อง ๆ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ระดับกัน เริ่มจาก นางสาวภัทรสิรี ศิริเธียรวานิชกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากทีม 16 ยังแจ๋ว โรงเรียนชลกันยานุกูล  จ.ชลบุรี “รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา” เจ้าของผลงาน Real Time Exercise Game by Instagram Filter ที่ใช้ฟิวเตอร์จาก Instargram ชวนทุกคนมาขยับร่างกาย เพิ่มกิจกรรมทางกายให้มากขึ้น กล่าวว่า “การประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งแรกของทีมเรา ขอบคุณประสบการณ์ที่ได้รับจาก สสส. ซึ่งเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่มีค่า ทั้งกระบวนการความคิด กระบวนการทำงาน ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อใคร เกิดประโยชน์กับใคร และสามารถนำไปใช้ได้จริง” นางสาวภัทรสิรีกล่าว


มากกว่านวัตกรรม คือการสร้างนวัตกร thaihealth


“รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา” เจ้าของผลงาน FIFO light นวัตกรรมระบบ AR เซ็นเซอร์ช่วยลดอุบัติเหตุแก้ปัญหาจากการใช้ถนนที่มีช่องจราจรเดียวในซอยแคบ ทีม R-lu-mi-right วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา  จ.สงขลา นายธนดล ศรีเพชร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า “ขอขอบคุณ สสส. ที่ทำให้รู้ Mind Set ของการเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ มีแรงบันดาลใจอยากช่วยเหลือสังคมให้มีความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเรา จะพัฒนาต่อยอดต่อไป และขอขอบคุณที่ให้โอกาสดี ๆ กับพวกเราในครั้งนี้” นายธนดล กล่าว


มากกว่านวัตกรรม คือการสร้างนวัตกร thaihealth


มากกว่าการสร้างนวัตกรรม คือการสร้างสรรค์ “นวัตกรคุณภาพ” ออกสู่สังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ สสส. มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม


 


 


           


           

Shares:
QR Code :
QR Code