มะเร็งแซงหน้าขึ้นแท่นโรคคร่าชีวิต

เหตุจากบุหรี่-อาหารขยะและไม่ออกกำลังกาย

 

มะเร็งแซงหน้าขึ้นแท่นโรคคร่าชีวิต

          มะเร็งกำลังจะแซงหน้าโรคหัวใจในฐานะโรคร้ายอันดับ 1 ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกภายในไม่เกิน 2 ปีข้างหน้า โดยประเทศยากจนจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุด

 

          ทั้งนี้ ในระหว่างการหารือขององค์กรเกี่ยวกับมะเร็งทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตา สหรัฐ องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2551 ประมาณการตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกอยู่ที่ 12.4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ 7.6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตลง

 

          30 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นไม่น้อยว่า 2 เท่า และคาดว่า ในระหว่างปี 2543-2563 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และน่าจะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าภายในปี 2573 ที่คาดการณ์ว่า จะพบผู้ป่วยมะเร็งถึง 26.4 ล้านราย โดยจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งถึง 17 ล้านคนต่อปี

 

          ในหมู่ผู้ชาย มะเร็งที่พบใหม่และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งปอด ส่วนผู้หญิงคือมะเร็งทรวงอกและมะเร็งปากมดลูก โดยสัดส่วนของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งจะเป็นชายมากกว่าหญิง

 

          อย่างไรก็ดี มะเร็งซึ่งเดิมเชื่อว่าเป็นโรคที่พบมากในประเทศตะวันตก หรือประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวย ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

 

          สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของมะเร็งมีตั้งแต่การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารไขมันสูง และการไม่ออกกำลังกาย ทำให้ปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลกมากกว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 11-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code