มะเร็งเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 ต่อเนื่องกันมานับ 10 ปีแล้ว โดยในปี 2552 มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 56,000 ราย

มะเร็งครองแชมป์สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยต่อเนื่องนับทศวรรษ

“สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วงที่สุด แนวโน้มการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของคนไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี โดยในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,058 ราย” นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ.กล่าว

ปลัด สธ.กล่าวว่า โรคมะเร็งนับเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเกือบร้อยละ 20 ของผู้เสียชีวิตทั้งประเทศปีละประมาณ 300,000 ราย และร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ ส่วนที่เหลืออายุระหว่าง 15-59 ปี โดยมะเร็งที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตอันดับมากสุดคือ มะเร็งตับ รองลงมาคือ มะเร็งหลอดลมปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เนื่องจากโรคมะเร็งใช้เวลาก่อตัวนานหลายปีชนิดค่อยเป็นค่อยไป กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโครงการศึกษารูปแบบการป้องกันและควบคุมมะเร็ง ตั้งแต่ปี 53-57 เพื่อให้รู้สถานการณ์จริงของพื้นที่และให้ประชาชนได้รับบริการป้องกันที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยนำร่องต้นแบบที่จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งระบบข้อมูลและบุคลากร

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์

Shares:
QR Code :
QR Code