มะเร็งปอดโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก

มะเร็งปอดโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก thaihealth


          ปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์ ปอดจะทำหน้าที่เสมือนเครื่องฟอกอากาศ ทำให้ร่างกายของเราสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติ แต่ในปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันของเราต้องสัมผัสกับมลภาวะที่เป็นพิษอยู่เป็นประจำ รวมทั้งการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้กับตัวเอง เช่น การสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้ได้ทำลาย ปอด ของเรา จนทำให้ปอดไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม


          มะเร็งปอดเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวและเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกมาหลายสิบปี และได้คร่าชีวิตผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยมะเร็งปอดเป็นโรคที่พบมากและเป็นสาเหตุการตายในอันดับต้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่ (85%) มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งมีสารก่อมะเร็งจำนวนมาก โดยความเสี่ยงของมะเร็งปอดจะสะสมเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณบุหรี่ที่สูบสะสมมาตลอดชีวิต ยิ่งสูบบุหรี่จัดและสูบเป็นเวลานานหลายปี ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดมะเร็งปอดสูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 20 เท่า แต่ถ้าหยุดสูบบุหรี่ไม่ว่าจะหยุดที่ช่วงอายุเท่าใดจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่หยุดสูบบุหรี่ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่น ๆ อีกนับสิบชนิด เช่น


          มะเร็งช่องปากและลำคอ กล่องเสียง และหลอดอาหาร และเพิ่มความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ถุงลมโป่งพอง และโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่จะเสียชีวิตเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ปี ซึ่งในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสุบบุหรี่ถึงปีละ 40,000–50,000 ราย ส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้แก่ การสัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่น แร่ใยหิน สารหนู ซิลิกา ซึ่งมักจะสัมผัสสารดังกล่าวได้จากในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการสัมผัสควันบุหรี่ (ควันบุหรี่มือสอง)


          ผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะแรกมักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่มักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติซึ่งมักจะเป็นโรคระยะลุกลาม โดยอาการของมะเร็งปอดนั้นขึ้นอยู่กับว่าก้อนมะเร็งนั้นลุกลามไปที่ใด เช่นก้อนมะเร็งลุกลามไปในหลอดลมจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดลมทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ไอออกเลือด หอบเหนื่อย แน่นหน้าอกได้ หรือลุกลามไปที่เยื่อหุ้มปอดทำให้มีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกจากน้ำใน


          เยื่อหุ้มปอดได้ หรือถ้ามีการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น สมอง อาจมีอาการปวดศีรษะ ซึมลง หรือแขนขาอ่อนแรงได้ ซึ่งมะเร็งปอดในระยะลุกลามมีพยากรณ์ของโรคแย่และอัตราการรอดชีวิตต่ำเมื่อเที่ยบกับการรักษาในระยะแรกซึ่งมีโอกาสหายขาดได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางครอบครัว เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งปอดต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ครอบครัวมีภาระหนักมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งตัวผู้ป่วยเองและครอบครัว


          แม้ว่าในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งจะมีการพัฒนาไปมาก ทั้งในด้านการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี หรือการรักษาโดยให้ยามุ่งเป้าทำลายเซลล์มะเร็ง การที่ผู้ป่วยมะเร็งปอดแต่ละรายจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการตรวจพบและการเริ่มรักษาว่าอยู่ในระยะใด   ดังนั้นการตรวจคัดกรองในรายที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดสูงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกได้และให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นกว่าการมาตรวจรักษาเมื่อมีอาการ


          แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การป้องกัน ซึ่งย่อมดีกว่าการแก้ไขเสมอ “มะเร็งปอดสามารถป้องกันได้” ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่เริ่มต้น “เลิกสูบบุหรี่” โดยไม่มีคำว่าสายเกินไป เพียงแค่คุณหยุดสูบบุหรี่ก็สามารถได้รับประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคมรอบข้าง โดยสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด  มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ชนิดอื่นๆ โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้ และชักชวนเพื่อนที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ไปพร้อมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง จัดบ้าน ที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  รวมทั้งควรมองโลกในแง่ดี ทำจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอ  และหากไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตนเองหรือมีอาการผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติม


 


          ที่มา : เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code