มะเร็งกระเพาะอาหาร ไม่ติดต่อทางน้ำลาย

ที่มา : ข่าวสด


มะเร็งกระเพาะอาหาร ไม่ติดต่อทางน้ำลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


"มะเร็งกระเพาะอาหาร" ไม่ติดต่อทางน้ำลาย แพทย์แนะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม การแพทย์ กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลมะเร็งกระเพาะอาหารติดต่อได้ทางน้ำลายนั้น สาเหตุมะเร็งกระเพาะอาหารยัง ไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าเกิดจากเซลล์ เยื่อบุกระเพาะอาหารเจริญเติบโตผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมได้ มีสาเหตุอาจมา จากการอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori และมีปัจจัยเสี่ยง อื่นๆ ร่วมกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารประเภทรมควัน และอาหารหมักดอง เป็นต้น ดังนั้นมะเร็ง กระเพาะอาหารจึงไม่สามารถติดต่อทางน้ำลาย


นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ำสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ H.pylori และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ ได้

Shares:
QR Code :
QR Code