มะกันสูญ 1.9 หมื่นล้านต่อปีจากโรคจิต

มะกันสูญ 1.9 หมื่นล้านต่อปีจากโรคจิต

ทางการระบุโรคทางจิตเป็นมากกว่าปัญหาทางสุขภาพไปแล้ว

มะกันสูญ 1.9 หมื่นล้านต่อปีจากโรคจิต 

หนังสือพิมพ์อินเตอร์เนชันแนลไทมส์ของสหรัฐฯรายงานว่าโรคทางจิตเวชชนิดรุนแรงไม่ใช่แต่จะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอีกต่อไปแล้วเพราะมีการศึกษาพบว่าในแต่ละปีความเจ็บป่วยทางจิตก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้ไปมากถึง 19,300 ล้านเหรียญต่อปี

 

โดยเป็นการรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรคทางจิตเวชซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐฯซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ ทั้งนี้ผลการวิจัยสรุปว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคทางจิตเวชที่รุนแรงที่มากสุดและเป็นภาระหลักที่เกิดจากโรคจิตชนิดต่างคือ การสูญเสียรายได้

 

ผลการวิจัยนี้ได้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกันชื่อ american journal of psychiatry โดยเป็นผลการศึกษาที่ทำในประชากรตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนด้วย ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้มีอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ณ ปี ค.ศ.2002

 

ทีมนักวิจัยกล่าวถึงผลการศึกษาของพวกเขาว่าคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชชนิดรุนแรง เป็นต้นว่าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการพยายามฆ่าตัวตาย และมีการแสดงออกที่รุนแรง นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการทำงานของคนเหล่านั้นลดลงไป และปีหนึ่งๆ คนพวกนี้มักสูญเสียเวลาในการทำงานไปจำนวนประมาณ 30 วัน

 

สำหรับผลกระทบต่อรายได้นั้นพบว่าผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตเวชจะต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้โดยจะสามารถหารายได้ได้น้อยกว่าคนสุขภาพจิตเป็นปกติประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และความสูญเสียที่เกิดจากการขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินั้นมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เห็นได้ชัด  ๆ เป็นต้นว่าค่ายารักษาโรคและการบำบัด เสียอีก

 

รายได้ที่ควรจะได้ที่ขาดหายไป ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการที่เกิดขึ้นร่วมกับอาการของโรคจิตเวช เป็นต้นคือค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มาพร้อมกับความเจ็บป่วยทางจิตชนิดรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะวัดออกมาเป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้นพ.โธมัส อาร์ อินเซล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติกล่าว

 

การวิจัยนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่าแม้เพียงแค่จากค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพียงอย่างเดียวที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางจิตนั้นก็มากมายมหาศาลแล้วนพ.อินเซลกล่าว

 

นักวิจัยระบุว่า 86 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 22,545 เหรียญต่อปีเทียบกับคนทำงานที่มีสุขภาพจิตปกติที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 38,852 เหรียญต่อปี และผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคจิตชนิดรุนแรงเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายที่ควรจะได้มากกว่าฝ่ายหญิง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

update 12-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code