มะกันผวา”หวัดใหญ่2009″

ประกาศภาวะฉุกเฉิน

 

มะกันผวา”หวัดใหญ่2009″

            ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐ ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีสาธารณสุขในการจัดการเรื่องสถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขให้มีความยืดหยุ่นในการดูแลผู้ป่วยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

 

            ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐ ประกาศให้โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยและให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ มีความยืดหยุ่นในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากขึ้น หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐ เผยว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสหรัฐกว่า 1,000 คนแล้ว นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมทั้งเด็กๆ เกือบ 100 คน ขณะที่ตอนนี้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 เพียง 11 ล้านโดส ที่ถูกแจกจ่ายออกไปยังหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ

 

            คำประกาศของโอบามาระบุว่า การเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับรัฐบาลทั้งหมด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของโรค เนื่องจากอัตราผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ และอาจจะส่งผลถึงทรัพยากรด้านสาธารณสุข

 

            ทางการสหรัฐแจ้งว่า การประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการป้องกันเบื้องต้น เพื่อให้การตัดสินใจทำงานเป็นไปอย่างง่ายขึ้นในยามคับขัน โดยนางแคธลีน เซเบเลียส รัฐมนตรีสาธารณสุข จะมีอำนาจโดยตรงในการจัดการด้านสถานที่รักษาพยาบาล เช่นในกรณีที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยล้น สามารถสั่งการให้จัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาลขึ้นได้ตามโรงเรียนหรือชุมชนต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ขณะที่โรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนระเบียบในการรักษาผู้ป่วย เช่น สามารถให้ข้อมูลที่น้อยลงได้ในยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่รวดเร็วขึ้น

 

            นอกจากนี้ ตามการประกาศดังกล่าว ยังมีผลต่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งแต่เดิมมีการกำหนดขอบเขตของการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยกรณีที่อยู่นอกโรงพยาบาลได้ไม่เกิน 230 เมตร หรือหากเป็นเต๊นท์ก็ได้ไม่เกิน 275 เมตร ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะในกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยเฉพาะหากต้องมีการใช้พื้นที่บางแห่งสำหรับรองรับผู้ป่วยในยามฉุกเฉินแต่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล

 

            ทั้งนี้ การประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ 2 ในการมอบอำนาจพิเศษให้กับเซเบเลียสในช่วงวิกฤต หลังจากเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 อนุมัติให้มีการแจกจ่ายยาต้านไวรัสจำนวน 12 ล้านโดส

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update: 26-10-09

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code