มอเตอร์ไซด์ ตัวการเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน อันดับ 1

ที่มา : กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 


มอเตอร์ไซด์ ตัวการเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน อันดับ 1  thaihealth


ข้อมูลจากหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่า “รถมอเตอร์ไซด์” เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด


ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง การบาดเจ็บระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า รถมอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสูงสุด ร้อยละ 83.20 รองลงมาคือ รถกระบะ ร้อยละ 6.56 และรถจักรยานและสามล้อ ร้อยละ 2.91 ในกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซด์ที่ไม่สมหมวกนิรภัยบาดเจ็บรุนแรง 87.32 แยกเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 86.13 และผู้โดยสารร้อยละ 93.96 นอกจากนั้น จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด จะพบการสูญเสียในกลุ่มวัย 15-19 ปี ซึ่งเกิดจากการใช้รถมอเตอร์ไซด์


ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ในปี พ.ศ.2558 พบว่า รถมอเตอร์ไซด์เป็นยานพาหนะ ที่เกิดจากการบาดเจ็บร้อยละ 83 และเสียชีวิตร้อยละ 64


มอเตอร์ไซด์เนื้อหุ้มเหล็ก


รถมอเตอร์ไซด์ เป็นยานพาหนะยอดฮิตคู่ใจวัยรุ่นเพราะสะดวก ว่องไว แต่เป็นยานพาหนะที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บใดๆ ให้ผู้ขับขี่และเป็นผู้โดยสาร เปรียบเสมือน “เนื้อหุ้มเหล็ก” และเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมเกิดการบาดเจ็บได้เสมอ ไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรงที่สุด คือ เสียชีวิต


ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี เกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์มากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย เช่นเดียวกับข้อมูลการสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ที่พบว่า ในปี 2557 การสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่นทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีเพียงร้อยละ 24


มอเตอร์ไซด์ ตัวการเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน อันดับ 1  thaihealth


พฤติกรรมแบบไหน? เสี่ยงภัยอุบัติเหตุ


อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลของวันหยุดยาว หรือช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เอง คือ


1.เมาแล้วขับ หรือมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


2.แว้น ซิ่ง ขับรถเร็ว ด้วยความคึกคะนอง


3.ไม่สวมหมวกนิรภัย


4.ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด


ความสูญเสียที่เกิดจาก เมา แว้น


รถมอเตอร์ไซด์สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กและเยาวชนไปในทางเลวร้ายได้ง่ายมาก เพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ไม่ว่าจะเป็น…..


1.บาดเจ็บเล็กน้อย แต่ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ต้องรักษาตัว ต้องหยุดเรียน


2.บาดเจ็บรุนแรง อาจต้องสูญเสียอวัยวะ กลายเป็นคนพิการ หรือกลายเป็นอาชญากรในชั่วพริบตา ทำให้สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ อยู่ในสังคมได้ยาก


3.เสียชีวิต หนักสุด รถมอเตอร์ไซด์คู่ใจ ค่าชีวิตผู้เป็นเจ้าของไปอย่างไม่ปรานี


มอเตอร์ไซด์ ตัวการเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน อันดับ 1  thaihealth


ขับขี่แบบไหน ปลอดภัยกับชีวิต


ก่อนสตาร์ท


1.งดดื่มสุราก่อนขับขี่


2.ตรวจเช็คเลขทะเบียนท้ายรถ ป้ายวงกลม และพกใบอนุญาตขับขี่ทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงข้อมูลของรถต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร


3.ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมขับขี่


4.สวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่ทุกครั้ง


5.แต่งกายด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า ร้องเท้า ให้รัดกุม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก หรือเป็นแผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง


ขณะขับขี่


1.ไม่ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ด้วยความเร็วสูง


2.ไม่บรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสารน้ำหนักมากเกินไป เพราะรถจะเสียการทรงตัว


3.ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


4.ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง


ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ