มอบโล่เชิดชู 72 นายอำเภอ “ยอดนักรณรงค์งดเหล้าต้นแบบ”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบโล่เชิดชู 72 นายอำเภอยอดนักรณรงค์งดเหล้า ต้นแบบ พร้อมจับมือเครือข่ายงดเหล้า…หาแนวทางขยายผลสู่ 878 อำเภอทั่วประเทศ!!! หวังลดปัญหาน้ำเมาในชุมชน สร้างมติชุมชนโดยเริ่มจากงานบุญประเพณี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีเชิดชูเกียรตินายอำเภอต้นแบบ ประจำปี 2555-2556 สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมอบให้แก่นายอำเภอที่มีผลงานในการสนับสนุน การรณรงค์งดเหล้าที่โดดเด่นและต่อเนื่อง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการรณรงค์งดเหล้าระดับอำเภอ ใน 72 อำเภอจากทั่วประเทศ โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี และร่วมปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ รณรงค์งดเหล้าเพื่อวิถีชุมชนเป็นสุข

สำหรับรายชื่อนายอำเภอต้นแบบรณรงค์งดเหล้าปี 2556 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  “นายอำเภอยอดนักรณรงค์งดเหล้าต้นแบบ ปี 56”

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 

Shares:
QR Code :
QR Code