มอบโล่ประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่าย สานพลังฟื้นฟูจิตใจประชาชน เหตุความรุนแรง

สุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและผู้ที่ร่วมฟื้นฟูจิตใจประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู จำนวน 34 หน่วยงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=326892

Shares:
QR Code :
QR Code