มอบเกียรติบัตรให้คนหัวใจหินหยุดสูบช่วงเดือนรอมาฏอน

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง – สคล.ใต้ล่าง


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง – สคล.ใต้ล่าง


มอบเกียรติบัตรให้คนหัวใจหินหยุดสูบช่วงเดือนรอมาฏอน thaihealth


จ.ยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่


วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ร่วมกับภาคีด้านสุขภาพ จัดกิจกรรม เชิดชู คนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่) ณ มัสยิดอัลฟาตาฮ์ ม.3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา ในกิจกรรมได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ การมอบประกาศเชิดชูเกียรติ การจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ุ ซึ่ง พิธีเปิดได้รับเกียรติ โดย ท่านนายอำเภอรามัน มาเป็น ในการมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มคนหัวใจหินที่สามารถหยุดบุหรี่ได้ในช่วงเดือนรอมาฏอนที่ผ่านมาระยะ 3 เดือน จำนวน 22 ราย และคนหัวใจเพชรผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 17 ราย และบุคคลต้นแบบไม่สูบบุหรี่จำนวน 4 ราย ในครั้งนี้ทางทีมงานนักปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ลดละเลิกบุหรี่ ชมรมตำบลเกะรอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code