มอบเกียรติบัตรเยาวชนอาสา

/data/content/26966/cms/e_adeijnpw6789.jpg


            สคอ. จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย(ศสป.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เยาวชนอาสาสมัคร


            เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย(ศสป.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตั้งอยู่ ณ อาคาร 3 ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเยาวชนอาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ร่วมประจำศูนย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557- 5 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 7 วัน เพื่อเกาะติดนโยบาย สถานการณ์อุบัติเหตุรายวัน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคสวนเฝ้าระวังเรื่องจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การละเมิดกฎหมาย สนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนทุกแขนง และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 


            ในวันสุดท้ายของการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย(ศสป.) ได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เยาวชนอาสาสมัคร โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ร่วมด้วยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 


 


             ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code