มอบสื่อ Home isolation หนุนชุมชน 2,016 แห่ง ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์


มอบสื่อ Home isolation หนุนชุมชน 2,016 แห่ง ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


สสส.สนับสนุนสำนักอนามัย กทม.มอบสื่อประชาสัมพันธ์ Home isolation เน้นเข้าถึงชุมชน 2,016 แห่ง สร้างความเข้าใจการรักษาตัวเองที่บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19


พญ. ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย รับมอบสื่อรณรงค์จาก นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Home isolation คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (ฉบับปรับปรุงใหม่) จำนวน4,032 ชิ้น ไปติดตั้งในพื้นที่ กทม.กว่า 2,016 ชุมชน


นางสาวรุ่งอรุณ กล่าวว่า สสส.และภาคีเครือข่าย ได้มอบสื่อรณรงค์ไปแล้วกว่า 4,032 ชิ้นในพื้นที่ชุมชน กทม.จำนวน 2,016 แห่ง เป้าประสงค์ของสื่อ Home isolation คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน คือ การเข้าถึงชาวบ้าน ให้ชาวบ้านอ่านเข้าใจ นำไปปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ เนื่องจากชาวบ้านจำนวนมาก ยังไม่ได้อยู่ในเทคโนโลยีทางสื่อออนไลน์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สื่อรณรงค์เข้าไปในชุมชน เหมือนเป็นนิทรรศการย่อย ๆ รูปแบบเป็นป้ายไวนิลติดตั้งตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อลดการสัมผัสส่วนผู้ที่มีมือถือก็สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด เก็บข้อมูลไว้ในมือถือได้ เพื่อนำไปสู่การรักษาตัวที่บ้านได้อย่างถูกวิธี


“แม้ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ แต่เราก็ไม่ควรประมาท สสส.และภาคีเครือข่าย สื่อชิ้นนี้เราตั้งใจรวบรวมข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข มาบอกเล่ารายละเอียด คำแนะนำ วิธีการขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย ถึงการปฏิบัติตัว ติดเชื้อแล้วต้องทำอย่างไร กักตัวแบบไหน ประสานกับใครเก็บของใช้อย่างไร ขยะติดเชื้อเก็บทิ้งอย่างไรจะถูกอธิบายไว้แล้ว โดยจะไปอยู่ตามจุดสำคัญหลัก ๆ ตามทางเดินที่คนพบเห็นง่าย ๆในชุมชนซึ่งต้องขอบคุณสำนักอนามัย กทม.ที่ร่วมด้วยช่วยกัน” นางสาวรุ่งอรุณกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code