มอบวีลแชร์ไฟฟ้าส่งต่อให้คนชรา-ผู้พิการ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


มอบวีลแชร์ไฟฟ้าส่งต่อให้คนชรา-ผู้พิการ thaihealth


ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯรับมอบวีลแชร์ไฟฟ้าจากเอกชนเพื่อส่งต่อให้คนพิการ-ผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Car Free Day 2017 หรือวันปลอดรถโลก พร้อมทั้งรับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 5 คัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ โดยงานดังกล่าวจัดโดยบริษัทกลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โดยมีผู้แทนกระทรวง พม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจตระเวนชายแดน คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย สสส. และคณะนักปั่นจักรยาน รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


โดยนายพุฒิพัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมวันปลอดรถโลกนั้น ทุกประเทศทั่วโลกต่างตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมใจกันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้รถขนส่งมวลชนและจักรยานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พร้อมกับให้การส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน และประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างพลังมวลชนให้สังคมเห็นความสำคัญในการลดการใช้พลังงานอันเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม


"การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยแล้ว ยังได้ร่วมส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ จำนวนเงิน 800,000 บาท เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ได้บริจาครถจักรยานจำนวน 200 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนและส่งเสริมการใช้รถจักรยาน อย่างจริงจัง พร้อมมอบให้กับเด็กในพื้นที่จ.นครพนม อุดรธานี และประจวบคีรีขันธ์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป"นายพุฒิพัฒน์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code