`มหิดล`ลดใช้ถุงพลาสติกกว่า90%

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


'มหิดล'ลดใช้ถุงพลาสติกกว่า90% thaihealth


แฟ้มภาพ


"มหิดล" เผยตัวเลขล่าสุด "โครงการReduce & Reuse ถุงพลาสติก" ยอดการใช้ลดลงถึง 90% หรือลดการใช้ถุงพลาสติกได้เกือบถึง 2 ล้านใบต่อปี


รศ.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อและร้านค้าใน สถานศึกษา เปิดตัวไปเมื่อ ก.ค.2559 โดยได้ขอความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อจำนวน 12 ร้านในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก งดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2559 เป็นต้นมา แต่ถ้าหากผู้ซื้อต้องการใช้ถุงพลาสติกก็ให้ผู้ซื้อเตรียมถุงมาใส่เอง และบริจาคเงินเพื่อขอรับ ถุงพลาสติกจากร้านค้าในราคาใบละ 2 บาท และหากไม่ต้องการซื้อถุง สามารถหยิบถุงพลาสติก reuse ที่มีผู้นำมาบริจาคไว้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ในช่วงแรกที่เปิดตัวโครงการนั้นมียอดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกสูงถึง 2.82 แสนใบ แต่หลังจากบังคับใช้มาตรการ ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในเดือน ก.พ. 2560 มียอดการใช้ถุงพลาสติกเหลือเพียง 3.4 หมื่นใบเท่านั้น หรือมีอัตราการใช้ถุงพลาสติกลดลงไปถึง 90% ภายใน 6 เดือน ปี 2561 นี้ตัวเลขจากเดือน ก.พ.2561 ระบุว่ายอดการใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยได้ลดลงไปอีก เหลือเพียง 3.2 หมื่นใบต่อเดือน


รศ.กิติกร กล่าวอีกว่า ก่อนที่จะมีการก่อตั้งโครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก ประเมินว่าร้านค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีการใช้ถุงพลาสติกถึงราว 3 ล้านใบต่อปี แต่หลังจากดำเนินโครงการมาได้เกือบ 2 ปี ด้วยความร่วมมือของนักศึกษา บุคลากร และร้านค้าในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถลดการใช้ ถุงพลาสติกได้เกินกว่า 2 ล้านใบต่อปี


ทั้งนี้ โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ในปีนี้ ซึ่งได้มุ่งเน้นการรณรงค์ในเรื่องการต่อสู้กับมลพิษขยะพลาสติก (Beat Plastic Pollution) ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก และมีคำขวัญประจำปีว่า If you can't reuse it, refuse it หรือ รักษ์โลก เลิกพลาสติก


"ในอนาคต เพื่อตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีแผนที่จะแสวงหาความร่วมมือ ต่อยอดโครงการดังกล่าวไปยังชุมชนใกล้เคียงต่อไป โดยรณรงค์ชักจูงให้ร้านค้าและตลาดนัดนอกมหาวิทยาลัย ลดการใช้ถุงพลาสติกลง ซึ่งหากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันไม่รับ ถุงพลาสติกจากร้านค้า ทั้งชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน อย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นไม่เพียงแต่จะให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เราอยากให้ ทั้งชุมชนของเรา เป็นชุมชนต้นแบบด้วยเช่นเดียวกัน" รศ.กิติกร กล่าวทิ้งท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ