มหาวิทยาลัยช่วยชุมชนประสบภัย

 

มหาวิทยาลัยช่วยชุมชนประสบภัย

แม้คนกรุงเทพฯ จำนวนหนึ่งค่อนข้างพึงพอใจต่อการทดสอบการปล่อยน้ำของรัฐบาลในพื้นที่ กทม. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลสำรวจพบว่า มีทั้งไม่ค่อยเชื่อมั่นและเชื่อมั่นด้วยเสียงก้ำกึ่งกัน

ไม่ว่าเสียงจะออกมาอย่างไร ย่อมแสดงถึงความกังวลที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลต้องเฝ้าระวัง และพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสภาพอันน่าหดหู่ น่ารันทดระทมทุกข์กันทั่วหน้า ดังเช่นครั้งที่เพิ่งผ่านมา

น้ำลดแล้ว วิถีชีวิตกลับสู่ปกติ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ทำกันแบบเดิมๆ แก้กันแบบเดิมๆ ไม่คิดสร้างคิดติดอาวุธทางปัญญากระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนสามารถพร้อมรับมือกับภัยที่อยู่ใกล้ตัวได้ทุกเวลา

ได้ลงไปเห็นทางสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทำโครงการสถานการณ์เร่งด่วนรับมือพิบัติภัยฉุกเฉินทุกชนิด ครอบคลุมทั้งอุทกภัย ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เองเป็นความดีความงามที่ควรนำมาบอกเล่า

หลักการสำคัญ คือ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 ในภาคกลาง 12  โครงการ เหนือ 3 โครงการ อีสาน 3 โครงการ และใต้ 2 โครงการ

โดยเน้น 3 เรื่อง คือ ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังประสบอุทกภัย สร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักศึกษา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชนในการจัดการอุทกภัยในอนาคต

ตัวอย่างที่ได้เห็นจากโครงการรักชุมชนหลักหก จ.ปทุมธานี ของมหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในต้นแบบมหาวิทยาลัยช่วยชุมชนประสบภัยน้ำท่วม ที่สสส.ให้ทุนลงทำงานคลุกกับชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้นำ 7 หมู่บ้านในพื้นที่มานานให้พร้อมรับเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้

วันนี้ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับชุมชนและได้คู่มือฉบับชุมชนป้องกันและรับมืออุทกภัย กำหนดชัดถึงจุดเสี่ยง จุดรวมพล จุดรับความช่วยเหลือและจุดอพยพ

หาก 20 โครงการจากมหาวิทยาลัยต้นแบบต่างๆ เสร็จสิ้น ได้คู่มือฉบับชุมชนของแต่ละแห่ง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่ควรได้รับการขยายต่อในทันที

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ