มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชุด โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อเสริมทักษะและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้เติบโตอย่างมีสุขภาวะที่ดีครบด้าน ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2558 ณ ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ จ.นครปฐม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1JR2hXk

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ