มหกรรมอาหาร ข้าวของพ่อ ทะเลบัวแดง ครั้งที่ 2

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


มหกรรมอาหาร ข้าวของพ่อ ทะเลบัวแดง ครั้งที่ 2 thaihealth


ประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมอาหาร ข้าวของพ่อ ทะเลบัวแดง ครั้งที่ 2 "ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์"


จัดงานประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมอาหาร ข้าวของพ่อ ทะเลบัวแดง ครั้งที่ 2 " ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" ณ งานท่องเที่ยวทะเลบัวแดง (บ้านเดียม) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ปีที่ 2 : ผลการดำเนินงานจากปีที่แล้ว พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 95 % นอกจากนี้ชุมชนยังมีการต่อยอดในเรื่องของการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวให้ลดลงจากทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยการดูแลร่วมกันจากชุมชนเอง


ในปีนี้งาน มหกรรมอาหาร ข้าวของพ่อ ทะเลบัวแดง ครั้งที่ 2 " ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" จัดขึ้นในวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

Shares:
QR Code :
QR Code