มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7

อารยสถาปัตย์

ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่ายจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดหลัก “เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทั้งมวล” โดย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล Friendly Design Awards 2023 แก่ 35 องค์กร โดยมี ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมรับรางวัลประเภท องค์กรส่งเสริมการออกแบบเพื่อทุกคนตามแนวคิด Universal Design

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352805

Shares:
QR Code :
QR Code