มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาเซียน

        มหกรรมปากพลีวิชาการ เปิดบ้านสู่อาซียน  จัดงานวิชาการ โดยเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า


/data/content/25584/cms/e_bfkmrsu14679.jpg


        โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โรงพยาบาลปากพลี  และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดงาน  มหกรรมปากพลีวิชาการ เปิดบ้านสู่อาซียน  เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  โดยมี นายมานพ  รวยลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 เป็นประธานในการเปิดงาน


/data/content/25584/cms/e_cdgnoruv2369.jpg


          ภายในงาน ได้จัดให้มีซุ้มวิชาการ การแสดงผลงานวิชาการ การแสดงของ นักเรียน นักศึกษา โดย เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครนายก ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตร ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน และได้ทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแจกฟรี  นำเกมส์ กิจกรรมและสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่  ไปมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


 


 


       ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code