มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว  thaihealth


สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดฉะเชิงเทราเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 13 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์


นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 13 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ” และผลผลิตเกษตรปลอดภัยสูง เบอร์ 8 ระหว่างวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 2 มีนาคม 2560 รวม 3 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการบริโภค อาหารที่สะอาด ปลอดภัยและปราศจากสารปนเปื้อน ส่งเสริมการผลิต ผลผลิตเกษตรปลอดภัยเบอร์ 8 และการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเผยแพร่ของดีของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้รักแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในชุมชน


โดยกิจกรรมภายในงาน ท่านจะได้ชมนิทรรศการ เลือกซื้อสินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัย เบอร์ 8 /ชิมอาหารและขนมไทยพื้นบ้าน ข้าวเหนียวมะม่วงรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน มะม่วงคุณภาพส่งออก จากสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง /ชิมไอศกรีมผลไม้แปดริ้วรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เลือกซื้อสินค้า SMEs สินค้า OTOP 3-5 ดาว สินค้าอุตสาหกรรม เสื้อผ้า ของใช้ ของที่ระลึกคุณภาพดี และพบกับมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์


สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง เที่ยวชมงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 13 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Shares:
QR Code :
QR Code