มหกรรมการจัดการปัญหายาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในระดับชาติ

featured

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม. แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้จัดงาน “มหกรรมการจัดการปัญหายาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในระดับชาติ” ภายในงานชมวีดิทัศน์สถานการณ์สเตียรอยด์ วงเสวนา การแถลงข่าวความร่วมมือหัวข้อ “จากยุทธศาสตร์สู่การจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในประเทศไทย” ชมนิทรรศการยาสเตียรอยด์ กิจกรรมตรวจหาสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ ร่วมร้องเรียนผ่านแอพฯ ร่วมทั้งทดลองใช้แอพพลิเคชันในการค้นหาผู้ติดสเตียรอยด์ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code