"มวยเด็ก" ต่ำกว่า15 "สมอง" ถูกกระทบแน่ ไอคิวลดลง10คะแนน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผลวิจัยชี้นักมวยเด็กถูกกระทบทางสมอง ส่งผลไอคิวต่ำกว่าเด็กทั่วไปถึง 10 คะแนน เทียบเท่าเรียนสูงสุดแค่ ม.ปลาย ระยะยาวส่งผลอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในงานแถลงข่าวส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก ยุติมวยเด็กหาเงิน โดยโครงการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการไอแมค กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้ามาสู่วงการมวยไทยตั้งแต่ยังเล็กเป็นจำนวนมาก คาดว่ามีประมาณ 2-3 แสนคนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่น้อยและกติกาที่เน้นความรุนแรง เด็กย่อมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยเฉพาะการบาดเจ็บทางสมอง ซึ่งเป็นการบาดเจ็บภายใน ทำให้หลายคนไม่รู้ตัว และเกิดการสะสมมากขึ้น


จากการศึกษาวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปที่มีเศรษฐสถานะใกล้เคียงกัน พบว่า การชกมวยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีผลต่อสมองของเด็กดังนี้ 1.มีเลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว ทำให้มีธาตุเหล็กสะสมซึ่งเป็นสารพิษต่อเนื้อสมอง 2.เซลล์สมองและใยประสาทฉีกขาดและถูกทำลาย ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ 3.การทำงานด้านทักษะการใช้กล้ามเนื้อและมือด้านที่ไม่ถนัดของนักมวยเด็กดีกว่าเด็กทั่วไป เพราะผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 4.การทำงานของสมองด้านความจำลดลง สามารถนำไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญาหรือภาวะสมองเสื่อมได้ ระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กที่ชกมวยน้อยกว่าของเด็กทั่วไปเกือบ 10 คะแนน และยังลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการชก โดยระดับไอคิวของเด็กทั่วไปในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 90-110 ซึ่งสามารถเรียนจบระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ส่วนนักมวยเด็กที่ขึ้นชกมากกว่า 5 ปี มีไอคิว 84 คะแนน ซึ่งคะแนนระหว่าง 80-89 จะสามารถเรียนจบระดับมัธยมปลายเท่านั้น ด้านสุขภาพยังเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันอีกด้วย


รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) กล่าวว่า การชกมวยเด็กแบบอาชีพ เป็นการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย และเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 3 ด้านการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม เด็กไทยกว่าแสนคนเริ่มขึ้นชกมวยไทยตั้งแต่อายุ 4-16 ปี เป็นการชกที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.กีฬามวย ปี 2542 กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตามมาตรา 29 ชกบนเวทีที่ไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีการใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรา 26 ซึ่งหลายหน่วยงานเริ่มตระหนักต่อปัญหา โดยขณะนี้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ.กีฬามวย ปี 2542 เพื่อปกป้องนักมวยเด็ก ให้มวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นการแข่งขันที่ต้องมีความปลอดภัย เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย เพื่อฝึกฝนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาเท่านั้น  จัดแข่งตามมาตรฐานที่กำหนดของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นและ IFMA (International Federation of Muaythai Amateur)

Shares:
QR Code :
QR Code