มรม.รับงบฯ สสส.จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

เน้นนำ 15 โครงการสร้างสุขภาพดีแบบพอเพียง

 

 มรม.รับงบฯ สสส.จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 โครงการ คือ 1.โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

           3.โครงการจัดทำเว็บไซต์ 4.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดรายการวิทยุ 5.โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 6.โครงการสุขภาพดีทั่วไทยเทิดไท้ราชันย์ 7.โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ 8.โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ 9.โครงการศิลปะสร้างสุขภาพ

 

           10.โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 11.โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 12.โครงการคืนความสวยให้ห้วยคะคา 13.โครงการค่ายพัฒนาผู้แทนนักศึกษา 14.โครงการประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างสุขภาพ และ 15.โครง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อได้ต้นแบบที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 14-10-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code