มรภ.นครปฐมเปิดเวทีศิลปะพืนบ้าน

มรภ.นครปฐมเปิดเวทีศิลปะพืนบ้าน thaihealth


มรภ.นครปฐม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์


เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ "ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่บริเวณตลาดสุขใจ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ให้เหล่าศิลปินพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใช้เป็นเวทีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นประจำเดือนละครั้งในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน ว่า ในพื้นที่ จ.นครปฐม มีศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งลาวโซ่ง ไทยทรงดำ ศิลปินพื้นบ้าน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ค่อยมีเวทีในการถ่ายทอดความสามารถให้สาธารณชนได้รับรู้มากนัก มรภ.นครปฐมได้ศึกษาประสานกับพื้นที่ในหลายแห่ง จนในที่สุดได้รับความร่วมมือจากโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ร่วมถึงภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และศิลปินต่างมีความยินดีที่จะได้มีพื้นที่สาธารณะที่จะเป็นเวทีสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลต่อเนื่อง


"การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวและร่วมกันออกแบบ ถือเป็นเวทีที่สำคัญเพราะเหล่าศิลปินจะได้แสดงความสามารถอย่างอิสระ และได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต ที่สำคัญเวทีแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนห้องเรียนวัฒนธรรมที่ศิลปินได้ทำหน้าที่ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง สนใจถามรายละเอียดที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครปฐม โทร.08-1556-7944" ผศ.ดร.เกศินีกล่าว.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code