มพด.ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ช่วยเหลือเด็กจากภัยสู้รบ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประสาน มรภ.ศรีสะเกษสร้างกิจกรรมนันทนาการให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบ ไทย-กัมพูชา ระบุต้องการอาหาร-ผ้าอ้อมช่วยเหลือด่วน

ตาม ที่เกิดเหตุการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้ ส่งผลให้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่ อ.กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มารวมบริเวณศูนย์อพยพที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้นั้น นายเชษฐา มั่นคง หัวหน้าโครงการรณรงค์และเผยแพร่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)เปิด เผยว่า จากที่ มพด.ได้ดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองและพัฒนาเด็กในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อย่างต่อเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา กระทั่งเกิดการสู้รบบริเวณชายแดนในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ต้องอพยพเคลื่อนย้ายมารวมกันบริเวณศูนย์อพยพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุราว 10,000 กว่าคน โดยศูนย์อพยพที่มีผู้เข้าไปอาศัยอยู่จำนวนมากตามลำดับ ได้แก่ 1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ มีเด็กและผู้สูงอายุกว่า 3,000 คน จากทั้งหมด 20 แห่งของจังหวัดศรีสะเกษ 2.โรงเรียนเกษตรประชาฯ 3.วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ 4. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 5.ศาลหลักเมืองกันทรลักษณ์ 6.บ้านคะน้าใหม่ ม.3 และบ้านคะน้าเก่า หมู่ที่7,7. ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ (อำเภอ กศน.โรงเรียนอนุบาล สถานีตำรวจ) 8.ที่ว่าการอำเภอพยุ และ 9.หอประชุมศาลากลาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เชษฐา มั่นคง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“จาก การสู้รบซึ่งสถานการณ์ยังไม่ปกติและมีการปะทะกันต่อเนื่อง บางครอบครัวในพื้นที่บ้านภูมิซรอลต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็น จำนวนมาก ทำให้ต้องรีบอพยพชาวบ้านโดยด่วน บางครอบครัวไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าทั้ง ในเรื่องอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้อื่นๆ ประกอบกับทางภาครัฐเองยังไม่ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ ผู้อพยพขาดแคลนอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นจำนวนมาก บางรายครอบครัวต้องแยกย้ายกันไปตามศูนย์อพยพและบ้านญาติมิตร โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุที่ยังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน นอกจากนั้นแล้วผู้อพยพยังมีสภาพจิตใจที่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น มีความเป็นห่วงต่อบ้านเรือนและสมาชิกในครอบครัว และสถานการณ์การสู้รบในอนาคต เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด มีอาหารที่ไม่พอเพียงและทั่วถึง สภาพจิตใจย่ำแย่  โดยมีหน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หน่วยงานด้านสาธารณสุข  กาชาด ตำรวจ  เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้อพยพ  โดยแต่ละแห่ง ประมาณการว่ามีเด็กไม่ต่ำ 300 คน” นายเชษฐากล่าว
 
นายเชษฐา กล่าวอีกว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้ลงพื้นที่และติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบ และได้ข้อมูลเบื้องต้นถึงจำนวนผู้อพยพราวหมื่นกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ โดยยังไม่สามารถแยกจำนวนเด็กและผู้ใหญ่ที่แน่ชัดได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ดังนี้ 1.อาหาร ขนมและน้ำดื่มสำหรับเด็ก 2.นมกล่องและนมชงสำหรับเด็กเล็ก 3.ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป 4.อุปกรณ์ของเล่น หรือ อุปกรณ์บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็ก ได้แก่ ของเล่นสำหรับเด็กวัยต่างๆ สมุดระบายสี สีต่างๆ เป็นต้น 5.ผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากอากาศหนาวเย็น 6.ยาทากันยุง

ด้าน นางดวงใจ เที่ยงดีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าขวัญกำลังใจของเด็กและผู้สูงอายุในขณะ นี้ยังอยู่ในความวิตกกังวลและหวาดกลัว โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำกิจกรรมนันทนาการ โดยร่วมมือกับอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวาดภาพ ศิลปะ เล่นเกมให้เด็กๆ ส่วนผู้สูงอายุนั้นเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยเพื่อให้คลายความ กังวลจากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะนี้เปิดรับอาสาสมัครที่สนใจจะเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทย สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  โทร.02-433-6292 โทรสาร: 02-435-5281 ต่อ 102 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ธ.กสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 047-2-61241-7 ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  021-0-02168-3 ธ.กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี  162-0-23632-1 ธ.ออมสิน สาขาราชดำเนิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี  98-9801-20-379147-6

 

เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร Team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code