มข.จัดโครงการ รณรงค์ท้าทายไทย ไร้พยาธิใบไม้ตับ

ที่มา : แนวหน้า


มข.จัดโครงการ รณรงค์ท้าทายไทย ไร้พยาธิใบไม้ตับ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดโครงการ "ท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ"


ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดประชุมโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) “โครงการท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และคณะดำเนินงานต้อนรับ 


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะขุมปัญญา องค์ความรู้ จึงผลิตงานวิจัยมากมายเพื่อต่อสู้กับโรคดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย รวมถึงเพื่อนร่วมโลก โดยมุ่งป้องกันสาเหตุการเกิดโรค ให้ความรู้ประชาชน  วินิจฉัยการรักษา และการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ


โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เครือข่ายประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กรรัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นับเป็นก้าวต่อไปในการเดินหน้าต่อสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้หายสิ้นจากสังคมไทย

Shares:
QR Code :
QR Code