ภาคเหนือ เตรียมรับมือ ไฟป่าและหมอกควัน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาคเหนือ เตรียมรับมือ ไฟป่าและหมอกควัน thaihealth


แฟ้มภาพ


          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานคุณภาพอากาศ9จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพพร้อมประสานจังหวัดเตรียมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า คุณภาพอากาศในวันนี้18มีนาคม2562มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอน(PM2.5)และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอน(PM10)เฉลี่ย24ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรวม9จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านแพร่พะเยาและตากซึ่งคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันเชิงรุกโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเคร่งครัดตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่


          สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานรวมถึงใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันสามารถติดต่อเพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code