ภัยเงียบ “มะเร็งกระดูก”

          มะเร็งกระดูกเป็นโรคร้ายที่เป็นภัยเงียบที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง ในอดีตการรักษามะเร็งกระดูกจะใช้วิธีการตัดอวัยวะเหนือส่วนที่เป็นมะเร็งออก

/data/content/23677/cms/acdkrtuwy348.jpg

             นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งกระดูกเป็นโรคร้ายที่เป็นภัยเงียบที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง ในอดีตการรักษามะเร็งกระดูกจะใช้วิธีการตัดอวัยวะเหนือส่วนที่เป็นมะเร็งออก แต่ในปัจจุบันได้นำวิธีให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการผ่าตัด ทำให้การรักษาได้ผลเป็นที่พอใจ ทำให้ผู้ป่วยอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น

          โดยมะเร็งกระดูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.มะเร็งกระดูกที่เกิดจากความผิดปกติภายในเซลล์ของเนื้อกระดูกโดยตรง หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้  2.มะเร็งกระดูกที่มีต้นกำเนิดจากอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด เต้านม ต่อมไทรอยด์ ต่อมลูกหมากแล้วกระจายไปสู่กระดูกมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40-50 ปีขึ้นไป  ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดมาจากยีนที่ผิดปกติ โดยมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สำคัญ การตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเมื่อพบแล้ว ควรมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควรดำเนินชีวิตภายหลังการรักษาให้ถูกต้องด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็งก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์หน้งสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต         

Shares:
QR Code :
QR Code