ภัยจากขยะหากจัดการไม่เหมาะสม จะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศ

ที่มา : SOOK PUBLISHING

แฟ้มภาพ

                    หนทางที่ดีในการจัดการขยะ คือ ก่อขยะให้น้อยที่สุด และแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งต้องเริ่มต้นที่เรา และทุกคนในบ้าน โดยขยะรีไซเคิลจะถูกคัดแยกไปยังร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศ แล้วเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ จะถูกนำไปยังเทศบาล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ แล้วเข้าสู่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จำกัดขยะอันตราย

ขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสม มีอะไรบ้าง

1.) เศษอาหาร และไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ การเทเศษอาหารหรือน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำ ทำให้ไขมันเกิดการสะสมจับตัวเป็นชั้นหนา ส่งผลให้น้ำเน่าเสียและไหลผ่านได้ยากมาก โดยเฉพาะเวลาฝนตก ทำให้เกิดน้ำท่วมได้

2.) แพขยะและขยะในทะเล กว่าร้อยละ 80 เกิดจากขยะบนบกที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมและการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ คือ สิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นอันตราย พวกสัตว์เหล่านี้อาจกินขยะที่เราทิ้ง และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอุดตัน อวัยวะภายในบาดเจ็บจากสิ่งมีคม และยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในขยะ

3.) ขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไป ขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ ที่หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่คัดแยก และเขียนระบุว่าขยะอันตราย หรือนำไปทิ้งยังที่เฉพาะของขยะประเภทนี้อาจก่อภัย คือ

                    – สารอันตรายต่าง ๆ อาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ระบบนิเวศ และก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งคน สัตว์ และพืช

                    – สารอันตรายบางชนิด อาจทำให้เกิดไฟไหม้และกัดกร่อนพัสดุ เป็นอันตราย สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น พิษจากขยะอันตรายสามารถเข้าสู่คนผ่านทางผิวหนัง การหายใจ และปาก และสารอันตรายบางชนิดอาจก่อโรคจนเสียชีวิตได้

4.) ไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศ ไมโครพลาสติก คือ ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ลงไปจนตามองไม่เห็น มักเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Microbead อย่างเช่น ยาสีฟัน ผงซักฟอก ที่ยากต่อการดักกรอง จนในที่สุดก้ไหลลงสู่ทะเล

5.) ขยะกองสุมตกค้าง ในบางแห่งนั้นเกิดจากความมักง่ายของคน ซึ่งกลายเป็นความเลวร้ายต่อผู้อาศัยรอบบริเวณที่ต้องพบกับมลพิษทางอากาศ เชื้อโรคและสารพิษ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ