พ่อแม่วัยรุ่น มากขึ้น

ผลผลิตของทุกขภาวะทางเพศ

 

พ่อแม่วัยรุ่น มากขึ้น

          จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ เผยวัยรุ่นไทยตั้งท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอาคเนย์และมีอัตราส่วนสูงกว่าวัยรุ่นในยุโรป และอเมริกา เฉลี่ยอายุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน น้อยสุด 12 ปี และไม่เกิน 19 ปีบางคนท้องตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือน หรือเรียกว่าท้องตั้งแต่ชั้นประถมทำให้ 80% ล้มเหลวทางการเรียน คือไม่ได้เรียนต่อต้องออกมาเลี้ยงลูกเอง, ร่อนเร่, ไร้อาชีพ ส่วนอีก 20% เรียนต่อแต่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกให้ ซึ่งเด็กที่เกิดมามีทั้งแบบมีพ่อและเป็นเด็กไร้พ่อ

 

          จังหวัดมหาสารคามมีสถานศึกษากระจุกตัวอยู่หลายแห่ง ที่นี่มีปริมาณหอพักมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวภายในหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามระบุว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแม่ที่อายุยังไม่ครบ 15 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และพบว่าแม่ที่มีอายุน้อยสุดอยู่เพียงชั้น ป.4 เท่านั้น!!

 

          นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดโรคระบาดทางเพศในวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก เด็กผู้หญิงบางคนอวัยวะเพศเน่าและมีหนองไหลเยิ้ม บางคนตรวจพบหนังยางอยู่ภายใน ซึ่งจากการสอบถามเด็กบอกว่าฝ่ายชายใช้หนังยางรัดอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อให้มีขนาดใหญ่ตอนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเกิดหลุดร่วงเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิงจนเกิดติดเชื้อขึ้น แสดงให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความรู้เรื่องเพศในเด็กวัยรุ่น

 

          พบว่าการตั้งครรภ์ก่อนถึงวัยอันควรนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอายุของเด็กที่ตั้งครรภ์ก็ลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน ปรากฏการณ์นี้กำลังลุกลามไปทั่วสังคมอีสาน ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน หรือ ศสอ.คือองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสื่อเพื่อเด็กโดยมีเครือข่ายที่ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนอยู่ใน 8 จังหวัดภาคอีสานรวม 11 โครงการ และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน หรือ สสย.องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.อีกทอดหนึ่ง วันนี้องค์กรสำคัญ 3 ระดับ จับมือกันเพื่อเริ่มงานใหม่นั่นก็คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สุขภาวะทางเพศกับงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน”และได้รวมทีมงานกลไกขับเคลื่อนในภาคอีสานทั้งหมดมาปูพื้นฐานด้านสุขภาวะทางเพศ ใช้พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นฐานปฏิบัติการ

 

          “พื้นภาคอีสานกำลังประสบปัญหาเดียวกัน ก็คือการละทิ้งถิ่นฐานของพ่อแม่วัยแรงงานเข้าไปแสวงหารายได้ในเมืองใหญ่และทิ้งลูกไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงและธรรมชาติของปู่ย่าตายายจะรักหลานมาก จึงตามใจจนเด็กเสียคน แต่ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคือการที่เราไม่เข้าใจเรื่องเพศอย่างลึกซึ้งพอ”เชษฐา มั่นคง ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก บอกถึงปัญหา

 

          ข้อสรุปของการพูดคุยพบว่า ต้นตอของปัญหาเรื่องเพศนั้นค่อนข้างกว้างและหลากหลายมาก แต่มีอยู่หนึ่งหัวข้อที่ทุกคนสนใจและเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเริ่มดำเนินการในทันที ก็คือเรื่องการตั้งท้องก่อนวัยอันควรและการทำแท้ง ปัญหาสองอย่างนี้มักมาคู่กันเสมอ แต่ก็ไม่ใช่ว่ายังไม่มีใครเข้ามาทำเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมามันยังไม่ได้ผลอย่างเห็นเป็นรูปธรรม

 

          ณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานของ ศสอ.กล่าวว่าควรกำหนดแผนงานเรื่องเพศวัยรุ่นในเขตอีสานเพื่อหาช่องโหว่และกำหนดบทบาทการทำงานของตัวเองในภาพใหญ่ ร่วมเคลื่อนกันเป็นขบวนจะมีทิศทางและเกิดพลัง

 

          การทำงานเรื่องเพศถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ลึกซึ้งและซับซ้อน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระมองเป็นยาขมที่หากแตะไม่ถูกที่ และถูกวิธี นอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็อาจกลายเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ ครั้งนี้ทีมงานเล็ก ๆ ทางภาคอีสานพร้อมที่จะกินยาขมพวกเขาวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อหวังผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นคือ การสร้างกระแสเรื่องสุขภาวะทางเพศในพื้นที่ทำงานทั้ง 11 โครงการ 8 จังหวัดของ ศสอ.รวมทั้งอาจมีโครงการใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา ส่วนในระยะยาวคือการสร้างกระแสสังคมให้มีความตื่นตัวในวงกว้าง และจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในที่สุด

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

Update: 19-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ