พื้นที่นี้ดีจัง เยาวชนพัทลุงยิ้มปีที่ 5

featured

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุง จ.พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมัทนา ถนอมพันธ์ หอมลออ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเปิดกิจกรรมพื้นที่นี้ดีจัง เยาวชนพัทลุงยิ้มปีที่ 5 ตอน ปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ พื้นที่ใจกลางเมืองพัทลุง จากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลนาท่อม เทศบาลตำบลเขาเจียก กศน. จ.พัทลุง และความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ชุมชนในพื้นที่จัดงาน

Shares:
QR Code :
QR Code