พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน  thaihealth


สสส. จับมือภาคีเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จัดมหกรรมเยาวชน “Young คิด กล้า ฝัน” อัดแน่นกิจกรรม สองวันเต็ม เนรมิตวันปิดเทอมสุดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะรอบด้าน รู้จักตัวเอง รู้จักโลก รู้จักแบ่งปัน


วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่มิวเซียมสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน เพื่อสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ และการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์


พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน  thaihealth


นางศรีศักดิ์ ไทยอารี กรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สสส. กล่าวว่า สสส.เล็งเห็นพลังของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีมากกว่า 18 ล้านคน เป็นผลให้ในปี 2561 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) ได้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกลไกหน่วยจัดการ (Node) ซึ่งเป็นกลไกดำเนินการโดยภาคีที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพไปสู่กลุ่มประชากรและพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาส เช่นเดียวกันกับการกระจายโอกาสให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ กระทั่งปัจจุบัน สสส.ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนไปแล้วทั้งสิ้น 504 กลุ่ม จึงเป็นที่มาของการจัดงานมหกรรม Young คิด กล้า ฝัน ที่นำตัวอย่างบทเรียนความสำเร็จของแต่ละภาคีเครือข่ายมาเผยแพร่สู่วงกว้างภายในงานนี้


“ผู้เข้าร่วมงานนี้จะได้เรียนรู้นวัตกรรม องค์ความรู้ เครื่องมือ สำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาสุขภาวะประชากรเด็กและครอบครัว ทั้งยังเกิดเครือข่ายพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ตระหนักสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต” นางศรีศักดิ์ กล่าว


พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน  thaihealth


นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. กล่าวว่า มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม โดยความร่วมมือระหว่าง สสส. และภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิวายไอวาย กลุ่มไม้ขีดไฟ สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา Music sharing มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา กลุ่มหน้ากากเปลือย Achieve ตลอดจนภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ คาดว่าตลอดทั้ง 2 วันจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ว่างจากช่วงปิดภาคเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจกระบวนการพัฒนาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหลากหลายรูปแบบ


พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน  thaihealth


“สสส. เชื่อมั่นว่างานมหกรรมครั้งนี้จะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม มีเวลาคุณภาพในช่วงปิดเทอม ได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ของโลก ทั้งยังได้พัฒนาความเป็นจิตอาสา ค้นหาความฝันและความต้องการของตัวเอง ผ่านกิจกรรม Workshop มากมายที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี” นางเข็มเพชร กล่าว


พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน  thaihealth


พิธีเปิดมหกรรมเยาวชน young คิด กล้า ฝัน  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code