พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace

featured

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถบรรทุก)” พร้อมเปิดตัว “Happy Talk” Application แปลภาษาบนมือถือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/news_thaihealth/36088

Shares:
QR Code :
QR Code