พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเนื้อหาสาระและกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่สังคมไทย

featured

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ของสังคมไทยในวันพรุ่งนี้” และ รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะ 4 มิติผ่านกระบวนการเรียนรู้”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/dYH7nN

Shares:
QR Code :
QR Code