พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) "โครงการโรงพักสร้างสุข"

featured

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพระพุทธประธานยศบารมี สถานีตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการโรงพักสร้างสุข” ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลดารารัศมี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพายัพ, คณะผู้บังคับบัญชา ภูธรภาค 5, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด, ผู้บัญชาการอำนวยการ ภูธรภาค 5, ผู้บัญชาการประจำ ภูธรภาค 5 และหัวหน้าสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Lqh0Bb

Shares:
QR Code :
QR Code