พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

featured

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมภาคประชาสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม(คสป.) และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งเป็นดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ พม. กระทรวงมหาดไทย(มท.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. โดยมีภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 37 องค์กรจากทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิเครือข่ายประชาคมภาคอีสาน เครือข่ายประชาคมภาคเหนือ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/44gMRf

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ