พิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง

featured

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าทีมภาครัฐ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง” พร้อมด้วย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย หัวหน้าทีมภาคเอกชน ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าทีมภาคประชาสังคม คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม E6 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 55 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในครั้งนี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นควิ ๊กวิน ที่คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมจะเร่งผลักดันให้เห็นผลในระยะอันใกล้นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/pQBgMX

Shares:
QR Code :
QR Code