พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ 10 มี.ค. 2567 ที่ คอนโดเกษตรเรสซิเด้นท์ ซอยพหลโยธิน 34 กรุงเทพฯ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ว่า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนับเป็นอาชีพแรงงานนอกระบบที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง และปัญหาสุขภาพในการทำงาน จากข้อมูลสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 2565 พบในกรุงเทพฯ มีคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นทะเบียนกับ กทม. 89,608 คน หากรวมผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน อาจมีมากกว่า 1 แสนคน และจากผลสำรวจสถานการณ์สุขภาพในกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 538 คน ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มีปัญหาสายตา และทางเดินหายใจ เพราะรับมลพิษเป็นประจำ สูบบุหรี่ร้อยละ 56.94 และดื่มสุราร้อยละ 57.18 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประชาชนทั่วไปเมื่อเทียบกับข้อมูลพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ร้อยละ17.4 และดื่มสุราร้อยละ 28 ทั้งยังขาดความมั่นคง สวัสดิการ และโอกาสอื่นๆ ทางอาชีพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=358262

Shares:
QR Code :
QR Code